16. 1. 2024

Přijďte si zkusit fyzické testy k Policii ČR

Krajské ředitelství Královéhradecké policie bude dne 07. 02. 2024 pořádat ve Sportovní hale Háječek, Holečkova 960/7, Hradec Králové akci pro veřejnost, nazvanou

„Přijďte si zkusit fyzické testy k Policii ČR“.

V rámci náborové kampaně chceme případným zájemcům z řad veřejnosti umožnit, přijít si zkusit splnit jednu z podmínek pro přijetí do služebního poměru, a to fyzických testů.

Splněním těchto testů v den konání, bude zájemci vydáno Osvědčení o splnění fyzické způsobilosti a bude mít tímto tuto podmínku splněnou.

Osvědčení je platné jeden rok.

V příloze najdete pozvánku, kde je uveden den, čas a místo konání. Součástí další přílohy je bodové ohodnocení a popis všech čtyř disciplín, které jsou nutné splnit.

Přílohy

Podrobnosti - fyzické testy   [pdf, 388.7 KB]

Fotogalerie