Prohlášení o přístupnosti

Obec Hněvčeves se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky Obce Hněvčeves na adrese https://www.hnevceves.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Jedná se zejména o videa vkládaná do textů, která nemají textové titulky. Dále jsou zde některé informace nabízeny jako dokumenty většinou ve formátu PDF, které lze zobrazit buď přímo prostřednictvím internetových prohlížečů, nebo pomocí volně dostupných programů např. Adobe Acrobat Reader. Některé dokumenty mohou být také ve formátu DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX a ODS, které lze zobrazit pomocí běžných textových nebo tabulkových editorů např. MS Office, Libre Office apod. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 7. 2020 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě posouzení provedeného třetí stranou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Obec Hněvčeves
Hněvčeves 54
503 15  Nechanice
e-mail: starosta@hnevceves.cz

Kontakt na technického provozovatele

Ing. Jiří Zahálka
Pustá Kamenice 20
569 82  Pustá Kamenice
e-mail: jiri.zahalka@zmedia.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz