O Z N Á M E N Í o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Vyvěšeno: 5. 5. 2022 - 19. 5. 2022

Přílohy: