Oznámení - průběh hranic pozemků

Vyvěšeno: 13. 9. 2021 - 13. 9. 2022

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký kraj: Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Hněvčeves, kde byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě komplexních pozemkových úprav.

Přílohy:

Oznámení   [pdf, 2.1 MB]