VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvěšeno: 20. 5. 2021 - 10. 6. 2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)

Přílohy:

N á v r h z p r á v y   [pdf, 133.2 KB]