Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechanicko za rok 2020

Vyvěšeno: 25. 5. 2021 - 10. 6. 2021

Přílohy:

za rok 2020   [pdf, 819.2 KB]
Inventura hmotného majetku   [pdf, 799.2 KB]
Příloha č. 5   [pdf, 1.2 MB]
Rozvaha   [pdf, 83.4 KB]
Výkaz zisku a ztráty   [pdf, 76.6 KB]