Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Sovětice – oznámení o konání veřejného projednání

Vyvěšeno: 9. 10. 2018 - 23. 10. 2018

Přílohy: