Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Sovětice – oznámení o konání veřejného projednání

Vyvěšeno: 9.10.2018 - 23.10.2018

Přílohy: