6. 1. 2020

TŘÍDĚNÍ A SBĚR PLASTOVÝCH ODPADŮ V OBCI HNĚVČEVES

Ministerstvo životního prostředí připravuje nový zákon o odpadech. Mimo jiné zákon postupně plánuje několikanásobně zvýšit poplatek za skládkování. Obce, resp. lidé budou podle ministerstva vyšší cenou za skládkování motivovány vyprodukovat méně směsných komunálních odpadů a více třídit. Hlavní „motivací“ k třídění odpadů bude placení podle skutečně vyhozeného množství odpadků. Cenu za odvoz bude možné stanovit na základě váhy nebo objemu popelnic. Obec Hněvčeves již nyní svoz odpadů významně dotuje, cena za odvoz odpadů se dlouhodobě neměnila. S cílem postupného snižování komunálních odpadů, a tím i zmírnění nárůstu ceny za odvoz komunálních odpadů, zavádí pro občany zdarma možnost vyzvednutí žlutých nádob na vytříděný plastový odpad a jeho pravidelný svoz od jednotlivých domů. Nádoby budou vydávány na úřadě v době úředních hodin

Přílohy

Třídění odpadu   [pdf, 505.8 KB]