14. 8. 2019

Výsledky ankety

PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ SITUACE, VÝSTUPY ANKETY

Pro průzkum zájmu veřejnosti o činnosti v obci byla provedena anketa. Anketa měla za cíl zmapovat zejména potřeby a přání obyvatel v oblasti komunitních aktivit a ochotu zapojení se do rozhodování a do společných aktivit. Dále byla zjišťována preference obyvatel ve způsobu informování o důležitých událostech a plánovaných aktivitách v obci.

Přílohy

Výsledky ankety   [pdf, 259.3 KB]