31. 5. 2012

Přednášky a besedy na faře v Hněvčevsi

Dobrý den,

dovoluji si Vás pozvat na červnové přednášky a besedy na faře v Hněvčevsi.    

    Čtvrtek 21. června od 18.00 beseda s Mgr. Jaroslavem Čapkem na téma: „O co opravdu šlo a jde v causách šlechtických nároků na vracení majetku“.

    Sobota 30. června od 18.00 přednáška PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D.: Dva pohledy do mikrosvěta drobné šlechty a měšťanstva z Královéhradecka na příkladu dvou příslušníků rodu Vostárků z Vacetína.   

Album amicorum Nikodéma Vostárka z Vacetina vydané v Hradci Králové r. 1620

    Svědectví hněvčeveského faráře Mikuláše Vostárka z Vacetína o šlechtické při v Dohalicích (Dobrzenský x Schaffgotsch)

  Vstup zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na tento email nebo na telefonu 602 240 909.

S pozdravem
 
Ivan Tejkl
www.fara-hnevceves.cz