23. 3. 2024

Uzavírka cyklostezky Sovětice - Sadová

Uzavírka cyklostezky Sovětice - Sadová

Od pondělí 25.3.24 dojde k již avizované ÚPLNÉ uzavírce části obecní CYKLOSTEZKY Sovětice Sadová a i s tím související omezení pro automobilovou dopravu na komunikaci III. třídy 32539. Důvodem je přeložka místního veřejného osvětlení a vodovodu v místě křížení se stavbou dálnice. Avizovaná délka cca 1 měsíc.

Prosíme pěší a cyklisty ke zvýšené opatrnosti hlavně v místech přechodu na krajskou komunikaci (kde MUSÍ investor upravit a bezpečně převést dopravu na stezce přes zelené pásy a obruby).

Na komunikaci bude pro pěší a cyklisty vytvořen 1m široký koridor.

Dojde tedy zároveň k omezení na krajské komunikaci mezi obcí Sovětice a Sadová s předností jízdy od Sovětic.

Žádáme tedy také řidiče ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.

S pozdravem Miroslava Kdoulová, starostka obce Sovětice

 

 

 

Přílohy