8. 4. 2019

Současnost

Dne. 20. března 1990 byla nově zaregistrována jako Tělocvičná jednota Sokol Hněvčeves, pod Župou Orlickou.
OBNOVENÍ ZÁKLADNY 
2015
V roce 2015 byla svolána členská schůze a byli vyzváni občané ke vstupu do sokolské jednoty. Počet členů se podařilo rozšířit, spolek má nový výbor, je zaregistrován v obchodním rejstříku, jako pobočný spolek České obce Sokolské Výkonnému výboru se podařilo zorganizovat několik sportovních akcí zaměřených pro děti i dospělé a účastnili se jako spoluorganizátoři akcí pořádaných obcí Hněvčeves.
2018
V roce 2018 byl zvolen nový výkonný výbor. Výbor se schází pravidelně, každý kalendářní měsíc. Pro děti i dospělé byly zorganizovány sportovní, kulturní, společenské i vzdělávací akce. Aktivně se dále členové jednoty zapojují jako organizátoři do akcí pořádaných obecním úřadem. V roce 2018 bylo vystavěno nové petanquové hřiště a byla dokončena renovace staré sokolovny konkrétně střechy. 
Pravidelně probíhají fotbalové a florbalové tréninky a zápasy, turnaje v pétanque, sportovní dny pro děti i dospělé, cvičení s dětmi, kondiční a balanční cvičení pro děti, cyklovýlety, turistické a poznávací výlety pro děti, mládež i dospělé. Členové organizují vědomostní soutěže a turnaje v deskových hrách, spolupodílí se na organizaci přednášek, tvořivých dílen a dalších akcí pro děti.

Fotogalerie