8. 4. 2019

Historie

VZNIK

Tělocvičná jednota Sokol v Hněvčevsi byla založena z nadšení občanů Hněvčevsi v březnu roku 1921.
Jako první náčelník byli vybráni bratr Fr. Menšík náčelník mužů a Marie Krušinová náčelnicí žen. 
Cvičení v začátcích, během léta probíhalo venku na školní zahradě a s minimálním náčiním. Přes zimu se cvičilo v uvolněném krámu u Podlipných a později v předělaném sále hostince.
 V roce 1948 byla na počest stých narozenin zdejšího rodáka a prvního starosty Obce Sokolské JUDr. Jana Podlipného u rodného domu uspořádána sokolská slavnost. Cvičení se postupem času přemístilo do školní tělocvičny a na hřiště. V letech 1951 – 1956 proběhla výstavba šaten na hřišti, jejichž rekonstrukce v roce 1966 přidala terasu a v roce 1970 zastřešení a západní stěnu. Bylo zřízeno druhé antukové hřiště na volejbal.

    HISTORICKY POŘÁDANÉ AKCE

Na terase a hřišti se odehrávala velká řádka kulturních a společenských akcí, z kterých můžeme namátkou vzpomenout na vystoupení Buřinek, Moravanky, Josefa Zímy, Milana Chladila s Yvetou Simonovou, Plavců, Jiřího Schelingera s Františkem Ringo Čechem, bratrů Pantůčků a dalších.

Po několik let bylo zajištěno promítání putovního letního kina, byly pořádány sportovní hry pro děti, dětské dny, na hřišti proběhly sjezdy rodáků.

SPORTOVNÍ ČINNOST

 Členové Sokola nacvičovali a účastnili se sokolských sletů a později i spartakiád. Dlouho a poměrně úspěšná byla družstva mužů, žen, žáků a dorostu v hlavním sportu – Volejbale. Družstvo starších žáků uspělo i na republikové úrovni.   

     SPORTOVIŠTĚ

   Potřeba krytého sportoviště pro hru volejbalu vedla tehdejší činovníky k rozhodnutí postavit sportovní halu, ve které by bylo
   možné tento sport provozovat. Z vydělaných peněz z pořádání koncertů, za spoluúčasti obce a později i JZD Mžany bylo
   v roce 1977 započato s výstavbou sportovní haly.Tisíce hodin odpracovaných zdarma členy Sokola Hněvčeves i občanů 
   obce bylo v roce 1985 dílo dokončeno.

Fotogalerie