30. 6. 2023

Příroda okolo nás

Poslední projektový den: promítání zážitků ze ZOO Praha, tvoření zvířátek z přírodnin a květinových palet ???????????????????? a na závěr – pečení buřtíků ????

Foto ???? skupinová práce Standa Štěp ART-TELLieru Cerekvice + Katka Matušková a Denisa Jenčovská

Fotogalerie