15. 6. 2015

Výlet Přibyslav

Výlet hasičů do Přibyslavi – Hasičského muzea Dobrovolní hasiči z Hněvčevse, se po rozsáhlých přípravách a hledání vhodného termínu vydali 6. června 2015 na výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi. Do krásného slunečného dne vyrazilo deset, z původně plánovaných čtyřiceti příznivců hasičského hnutí na výlet, jehož hlavním cílem bylo muzeum hasičského hnutí a techniky na zámku v Přibyslavi. V muzeu je k vidění celý průřez hasičskou historií od počátků snahy o zdolání požárů až po techniku nedávno minulou, někde i současnou. K vidění byli jedny z prvních hasičských praporů a standard, stejnokrojů, jednoduché hasičské techniky, jako hasičské koše, džberové stříkačky, ruční a koňské stříkačky, všech možných výrobců. S nástupem spalovacích motorů přišel tento trend i do výroby požárních stříkaček, od malých přenosných po požární automobilové stříkačky a pomocnou techniku, které byly v České republice provozovány různými požárními útvary. Nejzajímavější exponát je bezesporu funkční parní stříkačka, která se účastnila i Rekordu v dálkové dopravě vody. Součástí výstavy je i expozice stabilních motorů, která ukazuje řemeslnou zručnost tehdejších dělníků. Při přejezdu na druhý bod výletu Pivovar Chotěboř jsme se zastavili na Žižkově poli – památníku úmrtí Jana Žižky z Trocnova, vystavěný ze sbírek a darů Vlasteneckých spolků z celých Čech. Takové vlastenectví, jaké na nás dýchlo při čtení nápisů na jednotlivých kamenech mohyly, by měl povinně prožít každý čech. Pivovar Chotěboř, je mladý perspektivní pivovar, který získává ocenění na gastronomických výstavách. Každý kdo zná princip pivovarnictví, by v tomto objektu pivovar nehledal. Nové technologie s novými výrobními postupy a certifikované granulované suroviny umožňují, při zachování technologických postupů, výrobu piva v daleko menších prostorách. Místo hlubokých ležáckých sklepů, je klimatizovaný prostor se spilkou a ležáckými tanky. Povinné ochutnání piva přímo z tanku je nedílnou součástí každé exkurse pivovaru. Na zpáteční cestě jsme využili výhody malého počtu výletníků a operativně jsme do programu zařadili návštěvu Skanzenu Veselý kopec – soubor lidových staveb. Opět se potvrdilo, že staří řemeslníci dovedli postavit nádherné dřevěné stavení a je radost obdivovat jednotlivé technické detaily, které jsou na domcích použity. Je škoda, že se výletu nezúčastnilo více zájemců, bylo se na co dívat. Tak zase někdy na nějaké další akci se těší – výbor SDH

Fotogalerie