5. 6. 2020

Přednáška "Život na venkově ve středověku" - 21.6.2020

Obyvatelé venkova tvořili většinu středověké populace, přesto však o nich dobové písemné prameny prakticky mlčí. Při hledání otázek na to, jak vypadala středověká krajina, vesnice, dům a každodenní kultura musíme využít všechny možnosti historického bádání, z nichž důležitou roli hraje archeologie. Přednáška představí současný stav poznání života na středověké vesnici českého venkova (10 až 16. století). Přednáší: Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. (Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)

Přílohy