24. 1. 2020

Podpora komunitní práce v Hněvčevsi - schválení projektu

Cílem projektu je: podpora komunitního života v obci a okolí, mezigeneračního setkávání a soužití místních obyvatel, společného vytváření aktivit, řešení potřeb a problémů ovlivňující kvalitu života jednotlivců i komunity jako celku. Zvýšit nabídku a dostupnost aktivit a služeb včetně sociálního a odborného poradenství při řešení nepříznivých sociálních situací a podpořit začleňování osob z cílových skupin do běžného života.

Přílohy

Podpora komunitní práce   [jpg, 1.1 MB]
Plakát projektu   [pdf, 70.8 KB]