2. 10. 2023

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti - spolupráce s Královéhradeckým krajem

Společnou konferencí, která se konala v květnu 2023 v Dubenci, jsme s Královéhradeckým krajem zahájili vzájemnou spolupráci v sociální oblasti. Projektu se účastní tým Hradeckého venkova, o.p.s., Mikroregionu Hustířanka a Města Smiřice.

Zastupitelé obcí sídlících na území Hradeckého venkova i zástupci organizací podílející se na činnostech v sociální oblasti jsou seznamováni s téměř tříletým projektem i jeho aktivitami.

V průběhu projektu je postupně připravován Komunitní sociální plán pro území MAS Hradecký venkov na období 2026 až 2028. Tento plán pomůže zabezpečit lepší dostupnost sociálních a dalších služeb v území, a to na základě zmapování potřeb a problémů šetřením v obcích, stanovení ohrožených cílových skupin osob, demografických a dalších statistických údajů a ve spolupráci se stávajícími poskytovateli, úřady a dalšími subjekty.

Pro rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky je připravena nabídka workshopů, seminářů a vzdělávání v oblasti výchovy, poruchy attachmentu, přístupu terapeutického rodičovství. Oblíbené jsou i interaktivní setkání nad tématem respektující a pozitivní komunikace s dítětem.

Jak projít cestu od vzniku potíží u dítěte až ke zdárnému řešení a jak společně spojit síly je náplní programu „interdisciplinární spolupráce jako nástroj řešení problematické situace dítěte“. Ten je určený pro pedagogy a zástupce obcí.

Pro rodiče dětí a školy je možné využívat individuální podporu a konzultace v oblasti péče o ohrožené děti zejména se zaměřením na vztahové vazby a poruchy attachmentu i osobní konzultace ke konkrétním situacím dětí na základních školách.

Pro seniory a pečující probíhají interaktivní přednášky o problematice Alzheimerovy choroby včetně  praktických rad pro udržování kognitivních funkcí v domácnosti nebo nácviku aktivit rozvíjejících logické myšlení, posilujících paměť a koncentraci. Lektorka učí technikám, které seniorům mohou pomoci v každodenním životě pro trénink krátkodobé, ale i dlouhodobé paměti. Nácvik aktivit zvyšuje také jistotu seniorů při běžných denních činnostech.

V rámci projektu realizujeme i osvětové aktivity směřující k podpoře sociálního bydlení. 

Aktivity „Posílení procesu plánování sociálních služeb a podpora transformace systému péče o ohrožené děti na území MAS Hradecký venkov“ jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Koordinátor Hradeckého venkova, o.p.s.: Denisa Jenčovská

 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III

reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

Fotogalerie