16. 5. 2008

Významné osobnosti

   
JUDr. Jan Podlipný JUDr. Jan Podlipný(1848-1914) prvý starosta Č.O.S., horlivý pěstitel přátelských styků s Francií, primátor města Prahy, zřídil sokol Hněvčeves a II. okrsek župy Čížkovy, na rodném domě JUDr. Podlipného je umístěna pamětní deska.
   
Jan Křtitel Vaňhal na místní farní škole působil roku 1759 hudební skladatel Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813), varhaník hněvčeveského kostela. Byl stoupencem vídeňského klasicismu, dovršil své hudební vzdělám ve Vídni a v Itálii, znal se s mnoha světovými skladateli, především s Gluckem, a napsal množství hudebních děl (100 symfonií, 100 kvartet, 37 klavírních sonát, koncety a árie), načež se věnoval hudbě chrámové.
   
Josef Antonín Janiš Hněvčeveský děkan Josef Antonín Janiš (zemřel roku 1821 v Loučíně u Lanškrouna) byl vynikajícím průkopníkem vědeckého včelaření. Objevil partenogenezi u včel (samobřezost - vývoj jedince a neoplozeného vajíčka), napsal několik pojednání o chovu včel ( O učinlivé spravování včel, Nová včelní kniha) a o pěstování lnu. Za své odborné znalosti byl roku 1795 jmenován dopisujícím členem Hospodářsko-vlastenecké společnosti v Praze.
   
Josef Vojtěch farář v Úpici a na Hořičkách, popsal válku r.1866. Zemřel zde a je tu pochován.