17. 5. 2008

Důležité události v obci Hněvčeves

1981 - vyhloubena nová studna na hřišti
1979 - byl v naší republice zaveden letní čas
1978 - v říjnu bylo započato se stavbou sportovní haly
1978 - zahájila činnost Mateřská škola
1977 - zavedena telefonní linka do školní budovy, v obci bylo celkem 7 telefonních účastníků
1977 - provedli Státní silnice HK opravu asfaltové silnice ze Sadové, přes Sovětice a Hněvčeves směrem na Cerekvici nad Bystřicí
1976 - byl zrušen místní hostinec
1973 - zavádí pošta poštovní směrovací čísla
1972 - původní veřejné osvětlení el. žárovkami bylo nahrazeno osvětlením výbojkovým
1971 - byl zavežen rybník před školou
1970 - zastřešena terasa na hřišti a ze západní strany postavena zeď ze skleněných cihel
1969 - zřízena Pokusná stanice pro výzkum v oblasti rostlinné výroby
1969 - uspořádán první sjezd rodáků a přátel obce
1966 - provedena rekonstrukce šaten a výstavba terasy na hřišti
1960 - od tohoto roku byly dodací poštou Dohalice, dříve Cerekvice nad Bystřicí
1956 - provedena adaptace bývalého hostince Jana Kadeřávka na prodejnu Jednoty
1953 - bylo započato s výstavbou kanalizace
1952 - v červenci bylo ustaveno Jednotné zemědělské družstvo
1951 - započato se stavbou šaten na hřišti, které byly dokončeny až r. 1956
1950 - došlo ke znárodnění obchodů a živností, zrušilo se tedy pekařství, hostinec a obchod se smíšeným zbožím, byla zřízena prodejna Jednoty se smíšeným zbožím (č.p. 10) a v domě č.p. 9 zřídila Jednota Pohostinství
1929 - byla velmi krutá zima, napadly bezmála tři metry sněhu a mrazy dosahovaly -30°C
1926 - rozparcelován velkostatek
1924 - provedena kompletní elektrizace obce
1904 - 15. ledna do obce začal doručovat poštu poštovní posel
1888 - založen nový sbor hasičský, zakoupena stříkačka a výzbroj
1881 - stavba železnice z Hradce Králové přes Sadovou do Ostroměře, v Hněvčevsi byla postavena odbočka do Smiřic, první vlak z Hradce Králová do Ostroměře jel dne 19. března 1882
1774 - vysazeny uprostřed obce tři lípy, postupem času zůstala pouze jedna, nejkošatější