3. 9. 2019

2019-08-31 Rozloučení s létem

Letos přivítalo návštěvníky oblíbeného „Loučení s létem“ nově upravené hřiště s osvětlením a opravená terasa včetně nového zázemí. :) Závěr prázdnin byl naplněn celou řadou soutěží připravených pro děti obcí Hněvčeves a místními spolky. Při plnění dvanácti úkolů bylo nutné prokázat nejen šikovnost a obratnost ale i trpělivost a odvahu. Po splnění všech disciplín čekala na účastníky zasloužená odměna. Mimo soutěže byl připraven skákací hrad a oblíbené šlapací káry. I dospělí chtěli dokázat, že se umí bavit a tak si zasoutěžili v rychlostních závodech na kárách. Už za využití umělého osvětlení předvedli děti svoji dovednost na improvizované slalomové dráze na kolech. Překvapením pro nejlepší střelce ze vzduchovky byla návštěva mysliveckého střelnice v Černůtkách. Poděkování patří všem, kteří se postarali o přípravu celé akce a její zdárný průběh.

Fotogalerie