Soutěž historických stříkaček PS 8 při oslavách 120 výročí založení hasičského sboru v Hněvčevsi

Dne 30.srpna roku 2008 se sešli místní hasiči , přátelé, příznivci hasičského hnutí na soutěži v požárním útoku s historickými stříkačkami PS 8, pořádané u příležitosti oslav 120 výročí založení sboru v Hněvčevsi. Při zahájení byli oceněni zasloužilí členové sboru , pan Vondrus O., Erbs J. a pan Jenčovský J.
Představily se dvě družstva dětí „ Sovičky“ ze Sovětic ,které předvedly svoji exhibici a jedno družstvo plamenu s požárním útokem.
Hasiči z Chloumku , kteří sebou přivezli ruční historickou stříkačku předvedli zásah v dobových kostýmech tak, jak asi vypadal na počátku minulého století. U přihlížejících sklidil úspěch téměř srovnatelný s vystoupením dětí.
Soutěž ozdobila i dvě družstva žen Sovětice a Chloumek . Soutěžilo se o hodnotné ceny z dílny paní Procházkové . Děti dostali kostelíčky výherci poháry dle umístění a všechna družstva pamětní keramický talíř .
Družstev mužů soutěžilo 5 : domácí Hněvčeves , Sovětice , Chloumek , Mokrovousy a Lubno. Vyrovnaný výkon Sovětic a Lubna vedl k individuelnímu souboji nejlepších borců z družstva - Pití piva na čas a tak putovala cena za první místo do Sovětic , druzí skončili o hlt hasiči z Lubna , třetí místo patří domácím .
Letní počasí , které provázelo hasiče dopolední soutěží , přivedlo děti na dětský den „Loučení s prázdninami“. Odpoledne plné soutěží, her a grilovaného prasete , se přehouplo do večerního posezení , které končilo až k ránu .
 

Fotogalerie