Mikroregion Nechanicko na kole

Zveme všechny zdatné cyklisty na tradiční cyklovýlet, který se koná v sobotu
14. května. Startujeme v 10 hodin u kulturního domu v Nechanicích. Pojedeme
navštívit sousední region a MAS Společná Cidlina, a to konkrétně penzion
Alwin, jehož rekonstrukce byla podpořena právě MAS Společná Cidlina.
Čeká vás příjemná cesta rovinatým terénem a částečně lesem, která je dlouhá
21 kilometrů.

Těšíme se naviděnou.

Odkazy:     Penzion Alwin   http://www.penzionalwin.cz

                MAS Společná Cidlina   http://www.spolecnacidlina.cz

                Zpravodaj   http://www.nechanicko.cz/file.php?nid=609&oid=2240602

Mikroregion Nechanicko   http://www.nechanicko.cz/index.php?nid=609&oid=15875

Přílohy